113 x 63 mm

Az egrestői plébánia könyvtárában lelhető fel Intze Dávid (megh. 1804) több könyve is. A baróti születésű, egykori egrestői plébános morálteológiával foglalkozó könyvében maradt meg id. Johann Andreas Pfeffel rézmetszetű szentképe. „Ezen egyáltalán nem sematikus, hanem kifejezetten portrészerű a töviskoszorú nélküli, mérhetetlenül szomorú tekintetű, fájdalmas Krisztus-arc Veronika kendőjén.” A szentképet, amely megtalálható Szilárdfy Zoltán gyűjteményében is, 1717-ben Bocholtz János Frigyes Antal kanonoknak dedikálták.

Irodalom:

Szilárdfy Zoltán: Ikonográfia – kultusztörténet. Képes tanulmányok. Budapest 2003, 71, 205. kép.

Barabás Kisanna: A Marosvásárhelyi Egyházművészeti Múzeum magánáhítatra serkentő 18. századi szentképei. In: Orbán János (szerk.): Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690–1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére. Marosvásárhely–Kolozsvár, 2011. 315–322.