Az Szentírásban olvassuk: „Én, az Úr vagyok a te orvosod.” (Kiv 15,26). „Beteg valaki köztetek? Hívassa az Egyház papjait, hogy imádkozzanak fölötte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek, és az Úr megkönnyebbíti őt. Ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer.” (Jak 5,14‒15).

Mivel jómagam egy személyben felelek a városban úgy a Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház, mint a Maros Megyei Klinikai Kórház összes egységeibe, valamint a magánkórházakba beutalt római katolikus betegekért is, azok lelkipásztori meglátogatása és ellátása előzetes bejelentés, illetve egyeztetés alapján történik.

A Maros Megyei Klinikai Kórház főépületében és a hozzá tartozó különálló klinikákon az igazgatóság által jóváhagyott és kifüggesztett plakátokon olvasható minden felekezet alkalmazott kórházlelkészének neve és telefonszáma. A Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház vezetősége részéről is megvan az erre vonatkozó ígéret, remélhetőleg hamarosan meg is valósul.

A személyesen vagy telefonon történő betegbejelentésnél a legfontosabb adatok:

  • a beteg teljes neve (ahogy a személyazonossági igazolványban szerepel)
  • a klinika (épület), osztály (szervezeti egység) megnevezése, emelet, kórteremszám
  • a beteg vagy hozzátartozó elérhetősége
  • a beteg ellátására vonatkozó konkrét kérés: lelkigondozói beszélgetés, lelkipásztori tanácsadás, szentség-kiszolgáltatás, ima, áldás stb.
  • a beteg állapota, ellátásának sürgős vagy kevésbé sürgős mivolta

Igényléseiket kérem a következő mobilszámon jelezni: 0745-498134. Szabadnapomon (hétfő), távollétemben és a pihenőszabadság ideje alatt szíveskedjenek a belvárosi plébániát hívni (0265-250270 vagy 0365-807875). Szentmisét igény szerint vasárnaponként du. 5 órától a Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház I. emeletén, a 2-es amfiteátrumban tartok.

                                                                                                                                                      Köszönettel:

Csongor atya

*

„A testi orvosok kitűnő munkája kevés az emberi lét megválaszolásához és értelmessé tételéhez. Íme itt vagyunk mi, lelki orvosok! Értjük és tudjuk hivatásunkat. Megyünk, szolgálunk és olyan életet hirdetünk, amit még a betegség, sőt a halál sem vehet el azoktól, akik jóakarattal az igazi Életet keresik.”

(Kerényi Lajos)