1323-ban Novum Forum Siculorumnak írják (Századok 1893/5). A pápai tizedjegyzékben is ez a neve, amikor a plébános Romanus egyben alesperes is. Ő 1332-ben 40 dénárt fizet, 1333-ban 1 finom ezüst fertót, 1334-ben 3 finom ezüst kuntint, 1335-ben 3 lotó ezüstöt (Beke 167). Ugyancsak az ő idejében Szent Miklós tiszteletére szentelt templom volt, amely feltehetően a XII. századból származott.

A reformáció után elpusztul a templom, mert csak a vártemplomot használják. Köveit felhasználják a vár építésénél, és később 1728-tól az új plébániatemplom építésénél is (Mikó, Erd. Tört. Adatok I., 76; Historia Domus Missionis 167).

A középkorban volt még ferences apácák klastroma (SZOKL VIII., 203), Szentlélek Ispotály Kozma és Damján tiszteletére (SZOKL III., 178, 300), és Szent Erzsébet-kápolna (Kemény–Gyimesi, 70).

A reformációkor a katolikus egyház megszűnik. Csak néhány katolikus marad, vallásgyakorlatuk tilalmával. 1687-ben pl. Baranyai Györgyöt a tanács és ecclesia meginti, hogy házában misét tartatott a páterekkel (Orbán IV, 150).

A katolikus élet 1702-ben indul, amikor a jezsuiták telepednek le. Előbb magánházban miséznek. 1704–1705-ben egy kápolnát építenek. Ebben teszi le fejedelmi esküjét II. Rákóczi Ferenc 1707. IV. 5–7-én.

1728-tól építik a mai plébániatemplomot. 1750-ben szenteli fel Sztojka Zsigmond Antal püspök. Teljes befejezése 1768-ban történik.

A főoltárt Anton Schuchbauer és Johann Nachtigall készítik, gróf Haller János és neje, Daniel Zsófia megrendelésére. Ugyanezek a művészek készítik a szószéket, amely gróf Bethlen Miklós adománya. A főoltár festménye Michael Angelo Unterberger műve, neki tulajdonítják a többi oltárképet is. A színes üvegablakok 1898-ban készülnek, 1900-ban Szirmai Antal mennyezetképeket fest a templom boltozataira.

Általános belső felújítás volt 1930–1933-ban, külső felújítás 1960-ban, bádogtető leváltása hódfarkú cseréppel 1963-ban. Teljes javítás 1998–1999-ben.

1973-ban egy egyemeletes épületet építenek a plébánia keleti részéhez (kántori lakás, két üzlethelyiség, egy garázs és egy garzon). 1983-ban a templom keleti végéhez ugyancsak egy emeletes épületet két nagy teremmel (hitoktatás, tanterem) és két garázzsal. Erre 1998-ban ráépítenek még egy emeletet. Csató Béla idejében Deus Providebit ifjúsági ház épül a plébánia udvarán.

A jezsuiták működésük kezdetétől (1702) iskolát tartanak fenn: elemit és középiskolát. Feloszlatásuk után a gimnáziumot a Státus tartja fenn, majd a 20. század elején új, modern épületet és internátust épít az intézménynek. Az elemi fiúiskola vezetését a ferencesek veszik át. 1890–1892-ben a plébánia leányiskolát épít, melyet a mallersdorfi nővérek vezetnek az 1948-as államosításig.