Péter Arthur főesperes

Tuzson Attila segédlelkész

Bakos László kántor

Dr. Lorenzovici László

Dr. Márton András

Sebesi Sándor

Dr. Tamási Zsolt

Tőkés Árpád