A szent énekben nem egyszerűen az ember gondolata fejeződik ki, hanem az ének is kinyilatkoztatás, amelyben összefonódik az isteni üzenet és az emberi visszhang. Mindennek teológiai garanciája Krisztus személye, és az egyházban tovább működő Krisztus.