98 x 64 mm

Felhőkön szakállas Szent Joachim ül rokokó székben. Mellette lánya, Szűz Mária révedező tekintettel imádkozik. A 18. századi rézmetszeten Sebastian Schaller szignója olvasható.

Keresztes János (1749–1844) tekerőpataki plébánosként, 1843-ban korábbi szolgálati helyére, az egrestői plébániára hagyta több könyvét. Így azt a Petrus Annatus-kötetet is, amelyből a szentkép előkerült.

Irodalom:

Barabás Kisanna: A Marosvásárhelyi Egyházművészeti Múzeum magánáhítatra serkentő 18. századi szentképei. In: Orbán János (szerk.): Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690–1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére. Marosvásárhely–Kolozsvár, 2011. 315–322.