106×83 cm

A kék selyemből készült zászló valamilyen egyházi esemény alkalmával kerülhetett a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébániára. A zászlóhoz tartozó szalag hímzett felirata: „Kinder Mariens./ Julie Montenuovo Herrmannstadt 1863”. Az eredeti tulajdonos tehát az a Nagyszebenben működő, Mária gyermekeit egyesítő társulat volt, melynek a zászlóanyai szerepet betöltő Batthyány Julianna védnöke is lehetett. Julianna Erdély parancsnokának, Montenuovo Vilmosnak volt a felesége. Az ő kérésére 1864-ben Haynald Lajos püspök engedélyezte a Szent Családról nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek Erdélybe való települését. (A szerzetesrendet Joseph Nardini plébános alapította 1855-ben; 1869-ben anyaházukat áthelyezték Mallersdorfba, innen az elnevezés.)

A zászlólapok közepén levő, ovális alakú festménybetéteket fémszálas paszománttal keretezték. Az egyiken a Csodásérmű Boldogasszony vörös ruhás, kék palástos alakját festették meg. Földgömbön állva, bal lábával holdsarlóra és kígyóra tapos. Fejét tizenkét csillaggal határolt dicsfény övezi, széttárt fénysugaras kezét a Föld felé tartja. A festményt a „Maria ohne Mackel empfangen, bitte für uns” hímzett felirat kíséri.

A másik oldalon a tanuló ifjúság védőszentje, Gonzaga Szent Alajos jelenik meg karingben, glóriával. A finom vonásokkal ábrázolt, fiatal jezsuita jobb kezében feszületet tart, előtte a tisztaságára utaló liliom látható.

Irodalom:

Magyar Katolikus Lexikon

http://lexikon.katolikus.hu/M/Mallersdorfi%20Ferences%20N%C5%91v%C3%A9rek.html

(2020.11.27.)