13,4×17,7 cm; 13,7×19 cm

Az acélmetszetet a 19. század második felében Joseph Maximilian Kolb készítette Ludwig Rohbock rajza alapján. Az akvarellel színezett példány a Keresztelő Szent János plébánián maradt meg, a másik adományként került a gyűjteménybe.

A grafika Marosvásárhely főterének egy részletét ábrázolja, központban a keleti házsor fölé magasodó minorita épületegyüttessel. Majuszkulás felirata: „MAROS-VÁSÁRHELY, FŐPIACZ ÉS A KEGYESRENDŰEK ZÁRDÁJA./ MARKTPLATZ UND PIARISTEN-KLOSTER IN MAROS-VÁSÁRHELY”. A korábbi építési fázist tükröző ábrázoláson megfigyelhető, hogy a magas szarvazatú templom hajójának nyugati oldalához alacsonyabb, emeletes folyosó (?), északi oldalához valamiféle toldalékrész, az L alaprajzú, emeletes kolostorhoz pedig alacsonyabb toldaléképítmények csatlakoztak. A rendház előtt fedett kerekes kút állt.