87 x 121 mm

A 18. századi, jelzetlen rézmetszet a marosvásárhelyi obszerváns ferences könyvtár rendezésekor egy 1737-es kolozsvári kiadású Officium Rakoczianum lapjai közül került elő.

A hathatós áldáslap bal oldalán Szent Anasztáz perzsa vértanú dicsfényes, levágott feje, jobb oldalán pedig egy osztott, kettős kereszt látható. A fejfájósok patrónusát övező keretben, valamint a kettős keresztbe írva és a kereszt köré rendezve különféle áldásszövegek kezdőbetűi (Zakariás-áldás, Háromkirályok vízkereszti áldása), INRI-felirat, Jézus- és Mária-monogram olvashatóak. Az aprónyomtatvány a leghatásosabb bajelhárító, pestisjárványtól, különböző betegségektől védelmező motívumokat ötvözi.

Irodalom:

Barabás Kisanna: A Marosvásárhelyi Egyházművészeti Múzeum magánáhítatra serkentő 18. századi szentképei. In: Orbán János (szerk.): Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690–1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére. Marosvásárhely–Kolozsvár, 2011. 315–322.