Fiatalok a hit útján
Az IFJÚSÁG évében a X. erdélyi főegyházmegyei kreativitás-vetélkedő a hagyományokhoz híven minden iskoláskorú gyereknek, fiatalnak próbál lehetőséget biztosítani kreatív képességeinek versenyszerű bemutatására 12 versenykategóriában (rajz, fotó, naptár, plakát,dombormű/körplasztika, irodalom, szavalat, bábjáték/dramatizálás, rövidfilm, vokális és hangszeres zene, tánc és sport). A vetélkedőre Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Keresztelő Szent János Plébánia / Pro Vita Cristiana Alapítvány szervezésében kerül sor, 2018. április 20-21. között.
Regisztráció
A vetélkedőre kétfordulós regisztrációval lehet bejelentkezni a kreativitas_ms@yahoo.com email címen. A kétfordulós bejelentkezést a korábbi vetélkedők költségvetési tapasztalatai teszik szükségessé. 2018. február 15-ig tart az előregisztráció. A jelentkezők számának függvényében készül el a költségvetés, a lehetséges támogatások felmérése (a regisztrálók részéről is érkezhet beazonosítható támogatás) és a pontos beosztása a kategóriáknak. Ezt követően március 15-én zárul a regisztráció megerősítése, ameddig a jelentkezők értesítést kapnak, hogy az általuk választott versenykategória pontosan milyen időpontban kerül sorra.
A versenykategóriák közül a rajz, fotó, naptár, plakát, dombormű/körplasztika, mint passzív kategóriákban a részvételt helyettesíti az alkotás elküldése (az alkotások beküldésének a határideje március 30). Az irodalom, szavalat, bábjáték/dramatizálás, rövidfilm, zene, tánc, sport, mint aktív versenykategória feltételezi a személyes jelenlétet. Egy-egy versenyző több kategóriában is indulhat, a következő szabály alkalmazásával: aktív versenykategóriában csak egy kategóriában lehet regisztrálni, a passzív kategóriák esetében nincs megkötés.
Programtervezet
A vetélkedő tervezett programja a következő:
2018. április 18 (szerda):
– 18 óra: zsűrizők és szervezők közös megbeszélése
2018. április 20 (péntek):
– versenyzők érkezése, regisztráció (Deus Providebit Tanulmányi Ház, Aula)
– délután 3-tól ünnepélyes megnyitó a Bolyai Farkas Elméleti Líceum dísztermében, vetélkedők
– este 7-től vacsora a vendégeknek
– vacsora után közös, összerázó tevékenység
2016. április 21 (szombat):
– reggeli a vendégeknek
– 9-től a szervezők, kísérő és felkészítő tanárok közös találkozása
– 9,30-tól vetélkedők
– 13: ebéd
– 14-től vetélkedők
– 18: díjazási ünnepség – szentmise a Keresztelő Szent János plébániatemplomban, szentmise után díjak átadása
A különböző kategóriák vetélkedőinek pontos beosztását az előregisztráció után közöljük a jelentkezőkkel. A rajz, fotó, plakát, naptár, dombormű/körplasztika kategóriákban érkezett
alkotásokból a szervezők időszaki kiállítást szeretnének szervezni, ennek részleteit az
érintettekkel a regisztráció lezárása után egyeztetjük.
Részletes versenykiírás
Minden versenykategória célja a verseny tematikájában készülő kreatív alkotások
megjelenítése. Az alábbi versenykiírások az alapvető információkat tartalmazzák a
versenykategóriákról. További részleteket a kategóriák zsűrizését az adott területnek
megfelelő szakemberek dolgozzák ki. Ezeket a részleteket együtt az esetleges felmerülő
kérdésekre adott válaszokkal a szervezők a versenyre regisztrált diákokkal és felkészítő
tanáraikkal közlik.
PASSZÍV kategóriák – alkotások beküldési határideje: 2018. március 30.
Rajz: „Fiatalok a hit útján” mottóval készült alkotás. Személyenként egy alkotást lehet
beküldeni, amely lehet grafika, vagy bármilyen technikával készült festmény. Minden alkotás
hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát/ osztályt, az iskola nevét, címét, a mű
címét és a technikát, valamint az irányító tanár nevét. Az esedékes időszaki kiállítás miatt
kérjük a rajzokat kartonra ragasztani (azonosító adatokat felírni). A zsűri kérése: a papírra
készülő rajzokhoz a versenyzők rajzpapírt használjanak, lehetőleg kerüljék a fénymásoló
papír használatát. A zsűrizést követően a felkészítő tanárok a készült díjazott alkotásokat
átadják kiállításra, illetve gondoskodnak a többi rajz visszajuttatásáról az alkotókhoz. A
díjazott alkotások is hazavihetőek, előtte digitális másolat készül az online kiállítás részére.
Korcsoportok: 0.- II. osztály, III.-V. osztály, VI.-IX. osztály, X.-XII. osztály
Kivitelezés: egyéni.
Bemutatás: Az előre elküldött alkotáshoz mellékelni egy rövid bemutatást (max. 20 sor)
Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok alkotásai.
Dombormű/körplasztika: „Fiatalok a hit útján” mottóval készült alkotás. Személyenként egy
alkotást lehet beküldeni. Minden alkotást kísérjen egy rövid leírás, amely tartalmazza a
pályázó nevét, életkorát (osztályt), az iskola nevét, címét, a mű címét és a technikát, valamint
az irányító tanár nevét.
Korcsoportok: III.- V. osztály, VI.-IX. osztály, X.-XII. osztály
Kivitelezés: egyéni.
Bemutatás: Az előre elküldött alkotáshoz mellékelni egy rövid bemutatást (max. 20 sor)
Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok alkotásai.
Fotó: A fotókat a „fiatalok a hit útján” mottó kell, hogy ihlesse. A képek értékelésénél a téma
kiválasztása, technikai megvalósítása és esztétikai értéke is pontozásra kerül. Legtöbb három
darab (kb. 20×30 cm, színes vagy fehér-fekete) képpel lehet jelentkezni. A képeket 30×40 cm
(kemény) papírlapra ragasztva kérjük, szerző neve, osztálya és a kép címe feltüntetésével.
Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a kartonra ragasztott fotókat akasztóval is ellátni.
Korcsoportok: II-V, VI-IX és X-XII osztályosok
Kivitelezés: egyéni.
Bemutatás: Az előre elküldött alkotáshoz mellékelni egy rövid bemutatást (max. 20 sor)
Plakát: Egy A3-as méretű plakát megtervezése a verseny témakörében egy, a jelentkező által
kiválasztott technikával (lehet számítógépes képfeldolgozás Photoshop, Corel Draw-ban vagy
tempera, akril, pasztell.) Fontos szempont a kép és a szöveg szerves egységének a
megteremtése.
Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a plakátokat akasztóval ellátni.
Korcsoportok: III-V; VI-IX és a X-XII. osztály.
Kivitelezés: egyéni
Bemutatás: Az előre elküldött alkotáshoz mellékelni egy rövid bemutatást (max. 20 sor)
Naptár: Egy A3/A4/A5-ös méretű naptár megtervezése a verseny témakörében. A naptárnak
tartalmaznia kell az év minden hónapját, minden hónapnál egy, a fiatalok számára példaképül
szolgáló szent képi megjelenítésével, akinek az adott hónapban tartjuk az ünnepét, a
jelentkező által kiválasztott technikával (lehet számítógépes képfeldolgozás Photoshop, Corel
Draw-ban vagy tempera, akril, pasztell.)
Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a naptárakat akasztóval is ellátni.
Korcsoportok: VI-IX és a X-XII. osztály.
Kivitelezés: egyéni
Bemutatás: Az előre elküldött alkotáshoz mellékelni egy rövid bemutatást (max. 20 sor)
AKTÍV kategóriák
Irodalom: Próza vagy vers helyben történő írása, megadott, az ifjúsággal kapcsolatos
szentírási történet vagy idézet alapján.
Korcsoportok és feladat: : II-IV (próza, levél), V-VIII (próza, levél, napló) és IX-XII (próza,
levél, napló, monológ)
Kivitelezés: egyéni.
Szavalat: Egy, a verseny tematikájához kötődő vers elszavalása, a jelentkező/felkészítő által
kiválasztott és a regisztrációkor a szervezőkkel közölt két vers közül. További részleteket a
szervezők a regisztráló versenyzőkkel közölnek.
Korcsoportok: 0-II. osztály, III-V. osztály és VI-VIII. Osztály, IX-XII
Kivitelezés: egyéni
Dramatizálás/bábjáték: Szerepjátékkal bemutatni egy történetet a vetélkedő mottója
témaköréből. A forgatókönyv lehet saját szerzemény is.
Korcsoportok: 0-II, III-V, VI-VIII, IX-XII.
Kivitelezés: csoportos. Pontozásra kerül a díszlet eredetisége is.
Rövidfilm: Rövidfilmben (10-20 perc) bemutatni egy példáját a fiataloknak hitre való
vezetésének, az abban való megerősödésnek, megerősítésnek. Pontozásra kerül a hitelesség,
az érthetőség, az objektivitás, az érdekesség, a filmezési effektusok, a kísérőzene, s hogy
mennyire érte el a film a célját.
Korcsoportok: V-VII; VIII-IX és a X-XII. osztály.
Kivitelezés: nincs megkötés (a regisztrálókkal a zsűri közöl további részleteket)
Zene: Hangszeres vagy vokális egyéni vagy csoportos előadás, a „fiatalok a hit útján”
üzenetet hordozó, ismert vagy egyéni szerzemény előadása.
Korcsoportok: 0-II, III-V, VI-IX, X-XII. Külön kerülnek értékelésre az egyéni és csoportos
bemutatások
Kivitelezés: nincs megkötés
Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok előadásai.
Tánc: A fiatal korosztályhoz kötődő erdélyi vallásos népszokás vagy népi játék (pl. legényés
leányavatás, pünkösdi király vagy királynéválasztás stb.) táncos előadása, a korcsoportnak
megfelelő tematikus tánc formájában. Pontozásra kerül a hagyományos népi játék eredetisége,
koreográfia, viselet és kivitelezés.
Korcsoportok: 0-II. osztály, III-V. osztály és VI-VIII. osztály, IX-XII. osztály
Kivitelezés: nincs megkötés
Megjegyzés: a regisztráló csoportok, személyek további részletes információkat
kapnak/kérhetnek a zsűritől.
Sport: Stafétaverseny. A versenyzők 4 fős csapatokban jelentkezhetnek. Minden csapattag
egy sporttevékenységet teljesít (távolugrás, gyorsfutás, kosárra dobás és akadályfutás), a
staféta átadására csak verseny tematikájával kapcsolatos teszt-jellegű feladatlap kitöltése után
van lehetőség. A csapat teljesítményét a sport-gyakorlatok összesített eredménye és a
feladatlapon elért pontszám alapján rangsorolja a zsűri. Az elméleti kérdés-csomagot a
regisztrálók e-mailben kapják meg
Korcsoportok: III-V; VI-IX és a X-XII. osztály.
Kivitelezés: 4 fős csapatok
Megjegyzés: a regisztrációkor kérjük a sajátos igényeket jelezni: hangosítás, kellék, hangszer,
video projektor, stb.
A regisztrációs folyamat lezárásával véglegesítődik a vetélkedő programja, az aktív
kategóriák beosztása.
A korábbi évek tapasztalata alapján javasolt forgatókönyv:
Péntek:
– tánc, dramatizálás, szavalat, sport
Szombat:
– zene, irodalom, film