X. erdélyi főegyházmegyei kreativitás-vetélkedő

2018-04-20 – 2018-04-21

Részletes versenykiírás

Minden versenykategória célja a verseny tematikájában készülő kreatív alkotások megjelenítése. Az alábbi versenykiírások az alapvető információkat tartalmazzák a versenykategóriákról. További részleteket a kategóriák zsűrizését az adott területnek megfelelő szakemberek dolgozzák ki. Ezeket a részleteket együtt az esetleges felmerülő kérdésekre adott válaszokkal a szervezők a versenyre regisztrált diákokkal és felkészítő tanáraikkal közlik.

Rajz: Szent Lászlót, vagy Szent László-legendát/részletet ábrázoló, felismerhető alkotás. Személyenként egy alkotást lehet beküldeni, amely lehet grafika, vagy bármilyen technikával készült festmény. Minden alkotás hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát/ osztályt, az iskola nevét, címét, a mű címét és a technikát, valamint az irányító tanár nevét. Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a rajzokat kartonra ragasztani (azonosító adatokat felírni). A zsűri kérése: a papírra készülő rajzokhoz a versenyzők rajzpapírt használjanak, lehetőleg kerüljék a fénymásoló papír használatát. A zsűrizést követően a felkészíő tanárok a készült díjazott alkotásokat átadják kiállítsára, illetve gondoskodnak a többi rajz visszajuttatásáról az alkotókhoz. A díjazott alkotások is hazavihetőek, előtte digitális másolat készül az online kiállítás részére.
Korcsoportok: 0.- II. osztály, III.-V. osztály, VI.-IX. osztály, X.-XII. osztály
Kivitelezés: egyéni.
Bemutatás: személyesen. Megjegyzés: aki személyesen nem tud jelen lenni, mellékel egy rövid bemutatást is. (max. 20 sor)
Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok alkotásai.

Dombormű/körplasztika: Szent Lászlót, vagy Szent László-legendát/részletet ábrázoló, felismerhető alkotás. Személyenként egy alkotást lehet beküldeni. Minden alkotást kísérjen egy rövid leírás, amely tartalmazza a pályázó nevét, életkorát (osztályt), az iskola nevét, címét, a mű címét és a technikát, valamint az irányító tanár nevét.
Korcsoportok: III.- V. osztály, VI.-IX. osztály, X.-XII. osztály
Kivitelezés: egyéni.
Bemutatás: személyesen. Megjegyzés: aki személyesen nem tud jelen lenni, mellékel egy rövid bemutatást is. (max. 20 sor)
Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok alkotásai.

Fotó: A fotókat Szent László tisztelete kell, hogy ihlesse. A képek értékelésénél a téma kiválasztása, technikai megvalósítása és esztétikai értéke is pontozásra kerül. Legtöbb három darab (kb. 20x30 cm, színes vagy fehér-fekete) képpel lehet jelentkezni. A képeket 30x40 cm (kemény) papírlapra ragasztva kérjük, szerző neve, osztálya és a kép címe feltüntetésével.
Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a kartonra ragasztott fotókat akasztóval is ellátni.
Korcsoportok: II-V, VI-IX és X-XII osztályosok
Kivitelezés: egyéni.
Bemutatás: személyesen. Megjegyzés: aki személyesen nem tud jelen lenni, mellékel egy rövid bemutatást is. (max. 20 sor)

Plakát: Egy A3-as méretű plakát megtervezése a verseny témakörében egy, a jelentkező által kiválasztott technikával (lehet számítógépes képfeldolgozás Photoshop, Corel Draw-ban vagy tempera, akril, pasztell.) Fontos szempont a kép és a szöveg szerves egységének a megteremtése.
Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a plakátokat akasztóval ellátni.
Korcsoportok: III-V; VI-IX és a X-XII. osztály.
Kivitelezés: egyéni
Bemutatás: személyesen. Megjegyzés: aki személyesen nem tud jelen lenni, mellékel egy rövid bemutatást is. (max. 20 sor)

Naptár: Egy A3/A4/A5-ös méretű naptár megtervezése a verseny témakörében. A naptárnak tartalmaznia kell az év minden hónapját, az adott hónapban egy-egy olyan templom képi megjelenítésével, a jelentkező által kiválasztott technikával (lehet számítógépes képfeldolgozás Photoshop, Corel Draw-ban vagy tempera, akril, pasztell), amelyben Szent László ábrázolás (oltárkép, freskó, szobor, stb.) található.
Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a naptárakat akasztóval is ellátni.
Korcsoportok: VI-IX és a X-XII. osztály.
Kivitelezés: egyéni
Bemutatás: személyesen. Megjegyzés: aki személyesen nem tud jelen lenni, mellékel egy rövid bemutatást is. (max. 20 sor)

Irodalom: Próza vagy vers helyben történő írása, megadott, a Szent László kultusszal kapcsolatos idézet alapján.
Korcsoportok és feladat: : II-IV (próza, levél), V-VIII (próza, levél, napló) és IX-XII (próza, levél, napló, monológ)
Kivitelezés: egyéni.

Szavalat: Egy vers elszavalása a zsűri által kiválasztott és a versenyzőkkel közölt repertoárból. Minden versenyző két verssel készül. További részleteket a szervezők a regisztráló versenyzőkkel közölnek.
Korcsoportok: 0-II. osztály, III-V. osztály és VI-VIII. Osztály, IX-XII
Kivitelezés: egyéni

Dramatizálás/bábjáték: Szerepjátékkal bemutatni egy történetet a vetélkedő mottója témaköréből. A forgatókönyv lehet saját szerzemény is.
Korcsoportok: 0-IV, V-VIII, IX-XII.
Kivitelezés: csoportos. Pontozásra kerül a díszlet eredetisége is.

Rövidfilm: Rövidfilmben (10-20 perc) bemutatni egy, a Szent László kultuszhoz köthető, vagy a Szent Láslzó év kapcsán sorra kerülő egyházmegyei, helyi rendezvényt, vagy az ezzel kapcsolatos egyházi eseményt. Pontozásra kerül a hitelesség, az érthetőség, az objektivitás, az érdekesség, a filmezési effektusok, a kísérőzene, s hogy mennyire érte el a film a célját.
Korcsoportok: V-VII; VIII-IX és a X-XII. osztály.
Kivitelezés: nincs megkötés (a regisztrálókkal a zsűri közöl további részleteket)

Zene: Hangszeres vagy vokális egyéni vagy csoportos előadás, a tematikával kapcsolatos ismert vagy egyéni szerzemény előadása.
Korcsoportok: 0-II, III-V, VI-IX, X-XII. Külön kerülnek értékelésre az egyéni és csoportos bemutatások
Kivitelezés: nincs megkötés
Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok előadásai.

Tánc: Szent-László ünnepségekhez köthető erdélyi népszokás, népi játék táncos előadása, a korcsoportnak megfelelő tematikus tánc formájában. Pontozásra kerül a hagyományos népi játék eredetisége, koreográfia, viselet és kivitelezés.
Korcsoportok: 0-II. osztály, III-V. osztály és VI-VIII. osztály, IX-XII. osztály
Kivitelezés: nincs megkötés
Megjegyzés: a regisztráló csoportok, személyek további részletes információkat kapnak/kérhetnek a zsűritől. A regisztrálók felkészítője a tánc témáját előre be kell jelentse, hogy a zsűri ezt véleményezze, javaslatokat tehessen.

Sport: Stafétaverseny. A versenyzők 4 fős csapatokban jelentkezhetnek. Minden csapattag egy sporttevékenységet teljesít (távolugrás, gyorsfutás, kosárra dobás és akadályfutás), a staféta átadására csak verseny tematikájával kapcsolatos teszt-jellegű feladatlap kitöltése után van lehetőség. A csapat teljesítményét a sport-gyakorlatok összesített eredménye és a feladatlapon elért pontszám alapján rangsorolja a zsűri. Az elméleti kérdés-csomagot a regisztrálók e-mailben kapják meg
Korcsoportok: III-V; VI-IX és a X-XII. osztály.
Kivitelezés: 4 fős csapatok

Megjegyzés: a regisztrációkor kérjük a sajátos igényeket jelezni: hangosítás, kellék, hangszer, videoprojektor, stb.

A regisztárációs folyamat lezárásával véglegesítődik a vetélkedő programja.

Esemény részletei