Ismerjük meg jobban a Keresztelő Szent János plébániatemplomot!

Programunkat három, egyenként 30–40 perces foglalkozás formájában tartjuk, majd egy sétával zárjuk.

  • Az épület szerkezete (hajó, szentély, diadalív, mellékkápolnák, karzatok – építészeti fogalmak megismerése)
  • Az épület berendezése (főoltár, mellékoltárok, szószék, orgona, keresztelőmedence – mire szolgál? Miből készült? Ki készítette?)
  • Képolvasás Jézus életéből vett jelenetek alapján (Királyok imádása, Engedjétek hozzám jönni a gyerekeket!, Keresztrefeszítés)
  • Séta: főhomlokzat, orgonakarzat, oldalkarzat, kripta.

Muzeológus: Barabás Kisanna 0722-527769