Plébániánk közvetített szentmiséi hét minden napján délután 6 órától lesz!
Szerdán és Pénteken a szentmise előtt 17,25-től keresztúti ájtatosságot is végzünk! Bátorítunk mindenkit, hogy igyekezzen méltó módon bekapcsolódni így a liturgiákba és a szertartásokba!

Köszönet a Real Live Media csapatának (https://www.facebook.com/RealLivestreamMedia) a szorgalmas munkáért!

https://www.facebook.com/Keresztelo.Szent.Janos.Plebania/