Nagyböjtben minden szerdán és pénteken este 5,25 perctől keresztúti ájtatosságot végzünk.